GRÖNT ÄR GULD: KYOCERA-MILJÖPRISET

Swedish

Miljöskydd är en samhällelig uppgift som inte endast är politikernas ansvar. Det krävs av i synnerhet näringslivet att bidra med intelligent teknik, miljövänliga produkter, koldioxidsänkande koncept respektive meningsfullt handhavande av resurser. Allt fler företag inser att det lönar sig att investera i hållbara miljökoncept. "Den som väljer gröna vägar får ta emot guld i slutändan" säger KYOCERA-miljöprisets juryordförande Klaus Töpfer.

Den 30 januari 2014 delades priset (värt 100 000 euro) ut för fjärde gången. Fram till den 30 oktober 2013 hade små och mellanstora företag samt myndigheter och organisationer möjlighet att anmäla sig till fyra olika kategorier.  Endast projekt som uppvisade en entydig klimatrelevans gällande stadig reducering av CO2-utsläpp fick delta i tävlingen. I vilken fas (planeringsfas, genomförandefas, avslutat) projekten befann sig spelade ingen roll.

KYOCERA-miljöpriset understöds av utmärkta partners: Bundesverband für mittelständische Wirtschaft (BVMW), Deutsche Umwelthilfe (DUH), Bundesarbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V. (B. A. U. M.), Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) och Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Juryn valde GeoCool till andra vinnare i kategorin "Klimat och Energi". Länk till utmärkelsen:

http://www.kyocera-umweltpreis.de/aktuelles/blog///die-gewinner-des-vierten-kyocera-umweltpreises-stehen-fest/