Green IT Award 2010

Swedish

Green IT-priset

Endast koncept med Best Practice-potential och bredast möjliga chanser till effekt på marknaden prisbelönas. Dessutom bör lösningarna dra blickarna till sig från IT-branschens tillverkare. Först genom underleverantörers övertagande av idéer och förslag blir optimal spridning och vidareutveckling av innovativa GreenIT-lösningar möjligt.

Tävlingens fokus låg på resurs- och energieffektiv drift av datacentraler - inom detta område finns nämligen stor potential för koldioxid- och kostnadssänkningar.

Kategorin "Energieffektiva IT-system"

I denna kategori utmärktes omsättningen av känd eller ny teknik respektive innovativa kombinationer av dessa två för datacentralanläggningars energieffektivitet.
Juryn

Värderingen av bidragen och utnämningen av vinnarna genomfördes av en högavlönad expertjury om fem personer (planläggare, tillverkare samt personer inom användarindustrin) från näringslivet och vetenskapsområdet. Juryns ordförande var Dr. Hans-Joachim Popp (IT-chef Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt). Vidare bestod juryn av MR Rudolf Herlitze (IT-chef Bundesumweltministerium), Heinrich Vaske (chefredaktör Computerwoche), Thomas Schott (IT-chef Rehau AG) och Dr. Jürgen Sturm (IT-chef BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH). Förutom GeoCool var också lösningar från stora företag som SAP, T-Systems International, Dachser GmbH & Co. KG och Strato nominerade för Green IT Award 2010.