När behövs GeoCool ?

  • Vid användning av en eller flera serverskåp.
  • Vid drift av 10 eller fler servrar.
  • Om serverrummets eller datacentralens värmelast uppgår till mer än 5 kW per timme.
  • Om närvarande luftkonditionering har problem.
  • Om luftkonditioneringens underhållskostnader är för höga.
  • Om ni vill sänka kylkostnaderna på ett varaktigt sätt.
  • Om ni vill undvika onödiga CO2-utsläpp.
  • Om servrarna ännu inte har någon installerad luftkonditionering.
  • Om ni önskar sänka bullernivån i datacentralen avsevärt. GeoCool arbetar nästan helt ljudlöst.