Varför sparar GeoCool in så många kostnader ?

Klassiska kylkoncept för serverrum och datacentraler kräver mycket ström för att garantera genomgående kylning. Därigenom ökar den totala strömförbrukningen och kylkostnaderna höjs avsevärt.

GeoCool® slösar inte ström för att alstra kyla utan använder den kyla som redan finns i underjorden. Vi behöver därför ingen ström för att kyla era servrar. Det är endast transporten av kylan som kräver elström och detta i väldigt liten omfattning. I jämförelse med traditionella kylkoncept kan alltså upp till 95% av kostnaderna sparas in.