Funktionsprincip

GeoCool® är en miljövänlig och säker metod för kylning av serverrum och datacentraler. Vanliga standardsystem försörjer datacentraler med erforderlig kyla med hjälp av dyr ström, påkostad luftkonditionering och höga extrakostnader. Spillvärmen leds sedan ut i atmosfären. Vår GeoCool®-lösning hämtar istället kylan från naturens egen källa, 150 meter under jord. Transporten av kylan från underjorden till datacentralen är utformad på ett mycket effektivt sätt och gör det möjligt att med en varaktig

  och säker metod spara upp till 90% av energikostnaderna, utan att skada miljön. Ett köldmedium som cirkulerar i ett slutet kretslopp kyls ner i underjorden och anländer med lämplig temperatur till en vattenluftvärmeväxlare. Kalluften kyler sedan servern med optimal temperatur. (I serverrummet värms kalluften upp igen och leds därefter tillbaka till köldmediet. På vägen tillbaka till underjorden återkyls mediet. Den styrningsenhet vi utvecklat övervakar serverrummets temperaturer och förbrukning i realtid och sörjer därmed automatiskt för effektiv drift. Den standardinbyggda redundansen i samtliga GeoCool®-installationer hjälper till vid styrningen av den önskade tillgängligheten.