Vem kan ha nytta av GeoCool ?

Företag och kommuner med egna, centrala IT-serversystem. Vid drift av serverrum eller datacentraler. GeoCool® grundar sig på geotermisk energi. Dessutom krävs ett antal jordsonder som installeras utomhus. Företaget bör alltså helst förfoga över en liten bit mark utomhus. Hur mycket mark som krävs framgår i den prestandaberäkning vi gärna utför.